• CLASS SCHEDULE Homeroom  Period 1: Geometry Period 2: Prep Period 3: Geometry Period 4: Study Hall Period 5: Lunch Period 6: Geometry Period 7: AIS Period 8: Math Assistance Lab Period 9: Geometry